('m1','','../images/m1-act.gif',1)"> ('m2','','../images/m2-act.gif',1)"> ('m3','','../images/m3-act.gif',1)"> ('m4','','../images/m4-act.gif',1)"> ('m5','','../images/m5-act.gif',1)"> ('m6','','../images/m6-act.gif',1)">

Dokumenty > Moje cortina v novinách

Čistě náhodou jsem se ocitl na titulní straně novin Mladá fronta dnes, i když v úplně jiných souvislostech ...
Děkuji kolegům inženýrům !

Odpromovali

NOVÍ INŽENÝŘI Podpisy čerstvě odpromovaných vysokoškoláků se objevily na silnici před Vysokým učením technickým v Brně

Pramen:
Z novin MF Dnes - středa 4.července 2001