Evidenční kontrola aneb tajemství šifry 14OHC

Tímto článkem bych chtěl upozornit na nesrovnalosti ve velkém technickém průkazu (dále jen TP) týkající se označení typu motoru, které Vám mohou způsobit problémy podobně jako se stalo mně. Přitom podle zákona mají být do roku 2004 odstraněny v dokladech všechny nedostatky. Jakým způsobem, o tom se již nehovoří. Po koupi kombíka (Ford Cortina 1600 Kombi r.v. 1974) jsem jej chtěl přihlásit do evidence na příslušném odboru dopravy, k čemuž je nyní potřeba evidenční prohlídka, která se provádí v kterékoliv STK a kde Vám porovnají údaje v TP s údaji na vozidle. Určitě také víte, že je dnes možné u starších vozidel neevidovat výrobní číslo motoru, a tak tomu bylo u zakoupeného kombíka a měl sem v plánu neevidovat je i u druhé Cortiny, kterou vlastním.
Nejprve jedu na nejbližší STK, zaplatím za prohlídku 100 Kč a vjedu do haly. Technik provádějící kontrolu tedy hledal místo čísla motoru nějaké jiné označení na motoru, až našel na přírubě (u spojky na pravé straně ve směru jízdy) označení LC, které je rovněž uvedeno na identifikačním štítku vozidla (v motorovém prostoru vpravo ve směru jízdy) v kolonce Motor/Engine. Přitom v TP je uveden typ motoru 14OHC, což na motoru nikde uvedeno není, proto byla v protokolu správně zapsána poznámka, že typ motoru není uveden v TP. Závěr prohlídky pak zněl, že vozidlo z hlediska evidenční prohlídky vyhovuje.
Bezva, jedu na odbor dopravy vystát frontu a vyměnit staré SPZ. Ale ouha, typ motoru není uveden v TP?? Máte nějaký doklad, že motor LC odpovídá schválenému typu 14OHC?? Nemáte? Tak to nelze vzít vozidlo do evidence, obstarejte si prohlášení od výrobce!! Mračím se, smutně koukám, nic nenadělám ... odcházím s nepořízenou.
Podělil jsem se o tento problém se členy konference Taunus a spol na serveru www.pandora.cz (pozn.: konference již neexistuje). V německém manuálu pro Ford Taunus/Cortina jsem našel v tabulce motorů zkratku I 4 OHC, označující řadový čtyřválec s rozvodem OHC, která zřejmě byla základem označení uvedeného v TP. V tabulce jsou sice uvedeny třípísmenné kódy motorů, ale bohužel třetí písmeno na motorech nemám. K identifikačnímu štítku jsem našel tabulku pouze se značením motorů LC, LA a podobně. Za dobu, co jsem podlehl kouzlu Cortin, mám tři TP a ve všech je uveden typ motoru 14OHC. Kapku zarážející u jednoho z nich je, že má o řádek níže uveden pracovní způsob motoru OHV ... docela by mě zajímalo, jakým způsobem se tyhlety TP kdysi vyplňovaly... Pln naděje, že už nic nestojí v cestě úspěšné evidence kombíka jsem napsal pod předmětem "Tajemství motoru odhaleno!!!!" opět členům konference, ale vzápětí jsem musel uznat, že označení typu motoru jako LC je správné a 14OHC je zavádějící. Přitom je zajímavé, že ostatní majitelé Taunusů a Cortin mají označení typu motoru v TP také zcela jiné! V návalu zoufalosti už držím raznice se znaky 1,4,O,H a C a narážím je zkusmo na jeden z náhradních motorů ... ale to přece není řešení!!! Raznice odkládám, nevzdám to!


Požádal jsem mailem o radu v komunikačním centru Ford v Praze, mail se však vrátil jako nedoručitelný, navíc představa, že budu platit za nějaké prohlášení kvůli chybě, které se dopustil někdo před třiceti lety, se mi vůbec nezamlouvala, rozhodl jsem se tedy hledat pomoc jinde. Napsal jsem do Motožurnálu, ale asi jsem to nepodal dost jasně, protože můj problém zcela zjednodušili. Zkusil jsem napsat i do autoporadny na Tiscali, ale zatím nepřišla odpověď. Jediná záchrana spočívala v tom, že jedno z těchto aut má dosud evidované výrobní číslo motoru a má přitom také typ LC uveden na motoru a identifikačním štítku. Neevidováním výrobního čísla motoru tak dojde ke stejné situaci jako u kombíka, kdy si neodpovídá typ motoru ve vozidle a v TP.
Začínám znovu na STK, kde předkládám původní protokol, dokládám i starý manuál s tabulkami motorů a žádám o radu, jak tento stav vyřešit. Šéf STK je vstřícný, po krátké debatě o údajném třímístném značení typu motoru a po přečtení manuálu vydává nový protokol s poznámkou "Typ motoru není uveden v TP, ale fyzicky odpovídá štítku vozidla." A znovu na odbor dopravy! Nejprve (nebyla tam taková fronta) jsem se rozhodl u Cortiny s evidovaným číslem motoru provést neevidování výrobního čísla motoru, přičemž technika upozorňuji, že tím dojde k nesouladu údajů a ten je třeba odstranit. Technik problém pochopil a požádal o chvilku strpení. Po chvíli si mne zavolal a začal mluvit opět o nějakém třímístném značení motorů (které však na žádném z mých motorů není!). Na řadu přišly opět tabulky z německého manuálu a nakonec byly provedeny opravy v TP obou Cortin v souladu s identifikačním štítkem vozidla. Málem jsem ale padnul do mdlob, když jsem přišel na řadu a milá paní za okýnkem si přečetla v protokolu z evidenční prohlídky další poznámku o vyrezlém a málo čitelném čísle karosérie a prohlásila "To nesmí být!" ... Sláva, kombík je přihlášen do evidence a práce na něm může začít! :-)
Poznámka: Vzhledem ke stáří tohoto článku již bohužel nefungují odkazy na externí stránky :-(