Plán údržby

Týdně nebo při tankování
Kontrola množství oleje v motoru Kontrola množství elektrolytu v akumulátoru
Kontrola množství chladící kapaliny Kontrola tlaku v pneumatikách, včetně rezervy
Kontrola množství kapaliny v ostřikovači Kontrola funkce všech světel
 
Každých 10 000 km nebo 6 měsíců - normální prohlídka
Kontrola stavu a upevnění sedadel a pásů Kontrola stavu a napětí řemene alternátoru
Kontrola všech světel a ovladačů Kontrola utažení šroubů upevňujících alternátor
Kontrola stavu břitu stíračů Kontrola stavu všech hadic topení a chlazení
Kontrola nastavení ostřikovačů skla Výměna oleje a olejového filtru
Promazání všech zámků a pantů, kontrola držáků kapoty Kontrola seřízení spojky
Kontrola množství kapaliny v nádržce ostřikovačů Kontrola množství oleje v manuální převodovce, zjištění netěsností
Kontrola množství chladící kapaliny Kontrola množství oleje v rozvodovce zadní nápravy, zjištění netěsností
Kontrola množství brzdové kapaliny v nádržce hlavního brzdového válce Kontrola těsnosti a upevnění výfukové soustavy
Kontrola množství a hustoty elektrolytu v akumulátoru Prohlídka zadních brzdových čelistí a bubnů, kontrola funkce samoseřizovacího mechanismu
Očištění a namazání vývodů akumulátoru Kontrola množství kapaliny v automatické převodovce
Promazání lanka ruční brzdy, kontrola seřízení Kontrola a seřízení vůlí ventilů
Prohlídka předních brzdových destiček Očistit zapalovací svíčky, seřízení nebo výměna
Vizuální kontrola celého brzdového potrubí, hadic a spojů, zjištění netěsností a poškození Prohlídka nebo výměna kontaktů přerušovače, seřízení
Kontrola těsnosti převodky řízení a stavu manžet Promazání rozdělovače, očištění cívky, víčka a jeho kontaktů
Kontrola řízení a pérování přední nápravy Kontrola předstihu zážehu, kontrola činnosti odstředivé a podtlakové regulace rozdělovače
Kontrola stavu kulových kloubů přední nápravy Vyčistit palivový filtr a palivové čerpadlo
Kontrola opotřebení a poškození pneumatik Promazání lanka akcelerátoru, kontrola seřízení
Kontrola seřízení světlometů Kontrola nastavení volnoběhu a bohatosti směsi karburátoru
Kontrola sbíhavosti předních kol
 
Každých 30 000 km nebo 18 měsíců - rozšířená prohlídka
Jako normální prohlídka plus následující:
Vyčištění ventilu odvětrání klikové skříně a olejové plnící zátky Výměna vzduchového filtru
Výměna brzdové kapaliny
 
Každých 60 000 km nebo 3 roky - hlavní prohlídka
Jako rozšířená prohlídka plus následující:
Vyčištění a promazání ložisek předních kol, seřízení vůle Výměna těsnění brzdových válců, kontrola všech hadic, případná výměna
Promazání kulových kloubů přední nápravy
 
Další úkony
Každé 2 roky vypustit chladící soustavu, propláchnout a naplnit čerstvou nemrznoucí směsí
 
Zvláštní prohlídka
Následující prohlídka se doporučuje provádět mezi plánovanými prohlídkami, pokud je vozidlo používáno v těžkých provozních podmínkách, má velmi nízký počet najetých kilometrů za rok nebo je používáno většinou na krátké cesty :
Kontrola množství oleje v motoru, případná výměna oleje a filtru Kontrola množství chladící kapaliny
Kontrola množství kapaliny v nádržce ostřikovačů Kontrola množství brzdové kapaliny
Kontrola množství elektrolytu v akumulátoru Kontrola tlaku a stavu pneumatik, včetně rezervy
Kontrola volného chodu pedálu spojky Kontrola předstihu zážehu a vzdálenosti kontaktů (nebo úhlu sepnutí) přerušovače
Kontrola volnoběžných otáček a bohatosti směsi při teplém motoru Zjištění netěsností brzdové soustavy a rozedření hadic
Zjištění unikání oleje, vody, paliva nebo výfukových plynů Kontrola činnosti všech světel, ovladačů a přístrojů
Provedení jízdní zkoušky a kontrola celkového stavu vozidla