Značení svorek elektrického rozvodu

Pro propojování elektrických zařízení v automobilech podle naší normy platí tato značení pro svorky jednotlivých obvodů (u některých zahraničních výrobců se liší) a barvy kabelů dle normy ONA 30 4505:
1 svorka na zapalovací cívce pro spojení s přerušovačem, svorka na rozdělovači pro spojení přerušovače s cívkou nebo pro spojení snímače s elektronickým přerušovačem nebo spínačem, svorka na elektronickém řídícím spínači pro spojení se snímačem (také 21, CB, RUP, - )
2 svorka vedení nakrátko magneta nebo spínače zapalování
4 vývody vysokého napětí zapalovací cívky a rozdělovače pro spojení se zapalovací cívkou
15 svorka spínače denních spotřebičů, svorka zapalovací cívky nebo předřadného rezistoru pro spojení se spínačem zapalování, svorka zapalovacího transformátoru pro spojení se spínačem, svorka spínače žhavení pro spojení se spínačem denních spotřebičů, svorky spotřebičů připojovaných do obvodu svorky 15 spínače denních spotřebičů (také 20, SW, BAT, + )
15a svorky zapalovací cívky, předřadného rezistoru a spínače spouštěče pro přemosťování předřadného rezistoru, svorka elektronického přerušovače pro připojení zapalovací cívky (také 22, dříve 16)
17 svorka spínače žhavení ve druhém stupni při spouštění
19 svorka spínače žhavení v prvním stupni při předžhavování
30svorky spojené s plus pólem akumulátoru
30a svorka přepínače 12/24 pro připojení plus pólu druhého akumulátoru
31 svorky pro připojení kostry nebo minus pólu akumulátoru
31a svorka přepínače 12/24 pro připojení minus pólu druhého akumulátoru
44 svorky pro spojení regulátorů napětí pro paralelní chod
45 svorky spouštěče a odděleného spínače
49 svorka přerušovače směrových světel spojená s obvody 15 (také +, dříve +, 15, 54 nebo 15/54)
49a svorky pro spojení přerušovače s přepínačem směrových světel (také L, dříve P)
50 svorky ovládacího obvodu spouštěče a elektromagnetického spínače spouštěče
50a svorka na přepínači 12/24 pro připojení vedení ke svorce 50 spouštěče
54svorky brzdového obvodu
55svorky pro světla do mlhy
56 svorky společného obvodu tlumených a dálkových světel
56asvorky obvodu dálkových světel
56bsvorky obvodu tlumených světel
57svorky obvodu parkovacích světel
58 svorky obvodů obrysových osvětlení, osvětlení značky a vnitřního osvětlení
58L svorky obvodů levých obrysových světel
61 svorka regulátoru nebo generátoru pro připojení kontrolního světla nabíjení, je-li tato svorka nutná
85 svorka vinutí relé pro připojení na minus pól
86 svorka vinutí relé pro připojení na plus pól
87 svorka pohyblivého kontaktu rozpínacího nebo přepínacího relé
87a svorka pevného kontaktu rozpínacího relé nebo rozpínacího kontaktu přepínacího relé
88 svorka pohyblivého kontaktu spínacího relé
88a svorka pevného spínaného kontaktu u spínacích a přepínacích relé
B+svorka regulátoru nebo alternátoru pro připojení plus pólu akumulátoru (dříve u regulátorů dynam 51, u alternátorů +B)
B- svorka regulátoru nebo alternátoru pro připojení minus pólu akumulátoru (dříve -B, _, -)
C svorka přerušovače směrových světel pro připojení kontrolky (také P)
C0 svorky přerušovače směrových světel pro připojení kontrolky v odděleném obvodu (možná změna polarity)
C2 svorka přerušovače směrových světel pro připojení kontrolky druhého obvodu
C3 svorka přerušovače směrových světel pro připojení kontrolky třetího obvodu
D+ svorka plus pólu na generátoru a regulátoru pro připojení regulátoru u dynam a u alternátorů s pomocným usměrňovačem a pro připojení kontrolního světla nabíjení, není-li svorka 61 (dříve D u dynam, R u alternátorů)
D- svorka pro minus pól u generátorů a regulátorů, je-li nutné jej značit a není-li svorka B-
DF svorky na generátoru a regulátoru pro obvod buzení (také 67, F, EXC, dříve M)
L svorky pro připojení levých směrových světel
M0 svorka vývodu ze středu trojfázového vinutí ve hvězdě (také Mp, N, dříve O)
R svorky pro připojení pravých směrových světel (dříve P)
W svorka střídavého vývodu z jedné fáze alternátoru

BarvaPoužití
Bílá spojení s kostrou (31), vedení mezi svorkami M, tlumená světla levé strany (56b), tlačítko houkačky
Žlutá levá směrová světla (L), levá dálková světla (56a), společná část vedení pro obrysové osvětlení (58), obvod zpětného světlometu
Zelená pravá obrysová světla (58), ovládání spouštěče (50), vedení obvodu pravých dálkových světel 56a před pojistkami, pravá směrová světla (P)
Hnědá vedení k přepínači světel (56), pravá strana obrysového osvětlení (58), vedení ke spouštěči (50)
Červená nejištěná vedení obvodu zdrojů B+, 30 mimo hlavní obvod spouštěče, obvody(b>30 za pojistkami, vedení brzdových světel (54), společná vedení pravých a levých směrových světel (15, 49, 49a)
Modrá vedení obvodů svorek D a R generátorů, zapalovacího obvodu (15) a části obvodů denních spotřebičů (54), vedení obvodů světel do mlhy (55)
Černá vedení k levé straně obrysového osvětlení (58L), osvětlení přístrojové desky (58)
Šedá obvod buzení (vedení mezi svorkami DF), nebo volné použití

Prameny:
J. Šťastný, B. Remek : Autoelektrika a autoelektronika. T. Malina 1997
Ing. J. Klůna, Ing. J. Košek a kolektiv : Příručka opraváře automobilů. LITTERA 1995