Seřízení světlometů

Při jedné prohlídce na STK jsem měl špatně seřízená přední tlumená světla, což patří mezi nebezpečné závady. Hned vedle byl servis, proto jsem si řekl "není problém". Ale v kanceláři mi řekli, že zrovna dnes tam není nikdo, kdo by mi světla seřídil. A najednou tu byl problém, protože bez červené známky už nemůžu odjet po vlastní ose !
Jestli se chcete takovéto situaci vyhnout (a nejezdíte na předběžnou prohlídku), seřiďte si přední světlomety sami a bude po problému (a navíc ušetříte asi dvě stovky). Anebo pokud nevíte proč na vás v noci protijedoucí řidiči blikají ...

Světlomety pro dálkové a tlumené světlo se seřizují podle většiny předpisů v nezatíženém stavu, ačkoli je to nejméně pravděpodobný stav v provozu. Přesné seřízení polohy světlometů se provádí podle osvětlené plochy na zkušební stěně nebo podle obrazu světla na matnici zkušebního přístroje - regloskopu. Vy si tedy nyní můžete seřídit tlumená světla prvním způsobem, potřebujete k tomu kromě barevné křídy vodorovnou plochu o délce asi 10 metrů a na jejím konci kolmou a rovnou stěnu vysokou alespoň 1 metr. Že by to mělo být za soumraku nebo v noci snad nemusím zdůrazňovat. Nezapomeňte také nahustit pneumatiky na správný tlak.

  Postup seřízení asymetrických světlometů pro pravostranný provoz:
 • Vozidlo přistavte ke stěně tak, aby byly oba světlomety ve vzdálenosti 5 metrů.
 • Svislou čarou vyznačte na stěně průmět podélné osy vozidla a.
 • Pak nakreslete vodorovnou čáru b ve výšce středů světlometů od země.
 • Rovnoběžně s touto čárou nakreslete o 60 mm níže další čáru c.
 • Nyní změřte rozteč os žárovek B a nakreslete na obě strany svislice, vzdálené od osy a na každou stranu o polovinu. Tím protnete čáry b a c a získáte body I a II. Body I jsou požadované středy dálkových světel.
 • Z bodů II veďte pod úhlem 15° čáry d1 a d2.
 • Čára c a od bodu II čára d1 tvoří požadovanou hranici tlumeného světla levého světlometu.
 • Čára c a od bodu II čára d2 tvoří požadovanou hranici tlumeného světla pravého světlometu.
 • Při rozsvícení tlumených světel nyní seřizujte postupně světlomety pomocí šroubů stranové a výškové regulace. Při seřizování jednoho světlometu zakryjte druhý. Světlomety jsou seřízeny, když rozhraní světla odpovídá zakresleným čarám.
 • Po seřízení tlumených světel zkontrolujte jednotlivé středy dálkových světel, které musí odpovídat bodům I. • Postup je stejný i pro vozidla se čtyřmi světlomety, (pokud mají stejnou výšku středů) přikreslíte pouze navíc rozteč C pomocných světel a získáte tak body III. Do bodů III pak seřizujeme osy pomocných světel.Poznámka: Pokud máte halogenové žárovky, nenechávejte světlomety svítit příliš dlouho, pracujte rychle, protože vydávají značné teplo. Skla nejsou chlazena proudem vzduchu jako za jízdy a může dojít k poškození žárovek. Pokud není rozhraní světla a stínu ostré, je žárovka vadná. Přesnost seřízení světlometů je závislá na dodržení popsaných úkonů, tímto ale nejsem zodpovědný za případné škody, vzniklé v přímé souvislosti nebo následkem tohoto seřízení.

Prameny:
J. Šťastný, B. Remek : Autoelektrika a autoelektronika. T. Malina 1997
M. R. Cedrych : Škoda 105/120 údržba, seřizování a opravy svépomocí. NADAS 1977